Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis sy’n cadw gwybodaeth nad yw’n bersonol i’n helpu ni i wella ein gwefan.

A oeddech chi’n gwybod y gallwch chi wneud cais am gynllun Gofal Iechyd arian parod WHA drwy eich gweithle a bydd y ffi yn cael ei didynnu’n awtomatig o’ch cyflog bob mis?

Mae’r tabl yn dangos yr ystod lawn o fuddion arian parod sydd ar gael pan fyddwch wedi ymuno â’r cynllun.

Mae aelodaeth o gynlluniau Personol a Partneriaid WHA yn cynnwys sicrwydd am ddim ar gyfer unrhyw ddibynyddion sy’n blant o dan 18 oed. Buddion y cynllun i blant yw buddion claf mewnol yn yr ysbyty, claf allanol yn yr ysbyty ac ymgynghoriad arbenigol.

Mae’n hawdd ymuno

Cliciwch ar y ddolen i lawrlwytho ffurflen gofrestru a mwynhewch y sicrwydd tuag at gostau optegol, deintyddol, triniaethau cyflenwol fel ffisiotherapi, a llawer mwy. A hyn i gyd am gyn lleied â £6.28 y mis!

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw anfon neu fynd â’r ffurflen wedi’i llenwi i’ch Swyddfa Taliadau a byddant yn trefnu i’r arian gael ei dynnu yn uniongyrchol o’ch cyflog misol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen yr Amodau Buddion a’r Amodau Cyffredin cyn llenwi’r ffurflen.

Eisiau ymuno? Lawrlwythwch ffurflen gofrestru yma

Mae hawlio yn syml

Cewch lawrlwytho ffurflen hawliadau yma. Llenwch y ffurflen a’i hanfon i WHA gyda’r wybodaeth sydd ei hangen, a chaiff eich buddion eu talu’n brydlon, o fewn 2 ddiwrnod gwaith o’r hawliad fel arfer.

Sylwer: Ni thelir budd ar gyfer cyflyrau sydd eisoes gennych ac ni thelir budd mamolaeth ar gyfer genedigaethau yn ystod 12 mis cyntaf o’ch aelodaeth.

CYNNIG ARBENNIG

Sicrwydd budd ar unwaith#

Dewisiadau Cynllun WHA

Cynlluniau Personol

Personol 145
£6.28
y mis

Personol 235
£10.18
y mis

Personol 325
£14.08
y mis

Cynlluniau Partneriaid
Am ddwbl y gyfradd Personol, cewch chi A’CH partner hawlio yr un lefel o fuddion arian parod, YR UN

Partneriaid 290
£12.56 y mis

Partneriaid 470
£20.36 y mis

Partneriaid 650
£28.16 y mis

Buddion Oedolion

Eich buddion arian parod – uchafswm buddion mewn cyfnod o ddwy flynedd

Deintyddol

£80

£125

£175

Optegol

£80

£125

£175

Ffisiotherapi

£150

£200

£250

Osteopatheg

£150

£200

£250

Ceiropracteg

£150

£200

£250

Aciwbigo

£150

£200

£250

Triniaeth Traed

£75

£100

£125

Claf mewnol

£1,620
£18 y dydd

£2,160
£24 y dydd

£3,150
£35 y dydd

Claf allanol

£50

£70

£90

Ymgynghoriadau

£200

£300

£400

Mamolaeth

£120

£175

£225

Damwain Bersonol

n/a

£10,000

£10,000

Buddion Plant

Eich buddion arian parod - uchafswm buddion mewn cyfnod o ddwy flynedd

Claf mewnol – plentyn

£630

£900

£1,170

Claf mewnol – plentyn (y dydd)

£7

£10

£13

Claf allanol – plentyn

£50

£70

£90

Ymgynghoriadau – plentyn

£100

£150

£200

Mae’r gwerthoedd hyn ar gyfer marwolaeth o ganlyniad i ddamwain
Uchafswm buddion arian parod mewn dwy flynedd, fesul plentyn

Ymunwch Nawr!

Lawrlwythwch ffurflen gofrestru, ei llenwi a’i rhoi i’ch Swyddfa Taliadau.