Home   >   Cymraeg

Cymraeg

WHA Direct WHA Direct

Ar gyfer aelodau sy’n talu £7.00, £11.00, £14.00, £15.00, £19.00, £22.00, £30.00 neu £38.00 y mis (Rhifau aelodaeth yn cychwyn o 2000000)

Gwneud cais am aelodaeth

Lawrlwythwch ffurflen aelodaeth a’i hanfon atom ni yn:

WHA,
60 Heol Casnewydd, Caerdydd
CF24 OYG

Lawrlwytho ffurflen

neu

Gofynnwch am daflen WHA Direct a ffurflen aelodaeth

A value is required

A value is required

A value is required Invalid format

A value is required


A value is required

Dim ond at y dibenion a nodir yn ein polisi Preifatrwydd y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth

neu

Ffoniwch ni ar:

0800 298 1870 i roi eich manylion i ni a byddwn yn anfon taflen a ffurflen aelodaeth atoch.

Sut i hawlio

Mae'n rhaid hawlio taliadau ar ffurflen hawlio taliad swyddogol yn:

Ysbytai Cymru a Chymdeithas Gwasanaethau Iechyd,
60 Heol Casnewydd,
Caerdydd,
CF24 0YG

Ffôn : 029 2048 5461

Lawrlwytho Ffurflen hawlio

Telerau ac Amodau

Cliciwch i weld

WHA Direct

 

WHA Healthcare WHA Healthcare

Ar gyfer aelodau sy’n talu £6.28, £10.18, £12.56, £14.08, £20.36 neu £28.16 y mis

Ffurflen parhau aelodaeth

Defnyddiwch y ffurflen hon er mwyn parhau â’ch aelodaeth pan fydd y didyniadau tâl aelodaeth o’ch cyflog neu'ch pensiwn yn dod i ben.

LAWRLWYTHO FFURFLEN PARHAU

Sut i hawlio taliad

Lawrlwythwch ffurflen hawlio taliad a’i hanfon atom ni yn:

WHA,
60 Heol Casnewydd, Caerdydd
CF24 OYG

LAWRLWYTHO FFURFLEN HAWLIO TALIAD

Telerau ac Amodau

Cliciwch i weld

WHA Healthcare